GDPR
Marhaba Aesthetic SRL acorda o importanta deosebita atât vietii private cât si protectiei datelor cu caracter personal prin respectarea legilor privind protectia datelor. Datele personale pe care le colectam vor fi prelucrate în mod strict confidential si în conformitate cu legile privind protectia datelor personale si în conformitate cu aceasta Declaratie si exclusiv în scopul prestarii serviciilor medicale solicitate.

Cap. 1 Procesatorul

Procesatorul, în sensul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) si a altor prevederi legale nationale referitoare la protectia datelor din statele membre U.E. este:

Marhaba Aesthetic SRL
Adresa: Aviator Popisteanu 29
Tel: 0736 136 229
E-mail: contact@marhaba-aesthetic.ro
Website: https://marhaba-aesthetic.ro

Cap. 2 Ofiterul pentru protectia datelor: Ramona Jurgi

DPO responsabil cu protectia datelor este:

Cap. 3 Definitia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezinta toate informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Acestea includ informatii cum ar fi numele, vârsta, adresa, numarul de telefon, data nasterii, adresa de e-mail, adresa IP sau comportamentul utilizatorului. Nu reprezinta date cu caracter personal acele informatii anonimizate prin care nu se stabilesc conexiuni cu persoana dvs. Prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, recuperarea, utilizarea, stocarea sau transmiterea) necesita, întotdeauna, fie un temei legal, fie consimtamântul dumneavoastra.

Cap. 4 Aspecte generale de procesare a datelor cu caracter personal

a) Domeniul de aplicare si scopul procesarii
Completând datele dvs. personale, ne acordati permisiunea de a vi le procesa, în scopul prestarii unui serviciu eficient si corect. Mentionam ca revocarea consimtamântului dumneavoastra atrage imposibilitatea oferirii serviciilor solicitate.

b) Temeiul legal
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul european privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR). Prelucrarea datelor mentionate este necesara pentru furnizarea serviciilor noastre si serveste la protejarea intereselor legitime ale companiei noastre.

Conform art. 6 alin. 1 lit. un GDPR un acord dat de persoana vizata constituie, de asemenea, un temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal . Va rugam sa va dati acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale, exprimarea libera a consimtamântului permitând prestarea serviciului solicitat:

Îmi dau consimtamântul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul prestarii serviciului pe care îl solicit la Marhaba Aesthetic SRL.

Datele dvs. personale vor fi stocate timp de 180 luni de zile. Dupa aceasta perioada de timp, datele dvs. personale vor fi sterse, cu exceptia cazurilor în care exista alte cerinte legale de pastrare, situatie în care datele dvs. personale vor fi blocate. Va puteti retrage consimtamântul oricând la adresa Aviator Popisteanu 29, Bucuresti Sectorul 1.

c) stergerea datelor si durata stocarii
Datele personale vor fi sterse la termenul de 180 luni de zile, raportat la ultima data în care ati solicitat serviciile noastre, însa aveti dreptul de a ne solicita sa stergem datele dvs. personale în orice moment înainte de sfârsitul perioadei de 180 luni de zile.

Cap. 5 Transferul datelor catre terti

In unele situatii, Marhaba Aesthetic SRL, colaboreaza cu terti, exclusiv în scopul prestarii serviciului solicitat, fapt care presupune transferul unor date personale. In aceasta situatie adoptam masuri rezonabile pentru a va proteja datele personale si pentru a preveni accesul neautorizat asupra acestor date.

Cap. 6 Drepturile dvs.

Daca datele dvs. personale sunt procesate, beneficiati de urmatoarele drepturi în calitate de persoana vizata:

În conformitate cu art. 15 GDPR puteti solicita informatii despre datele dvs. personale procesate de noi.
Astfel, puteti obtine informatii despre scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal colectate, categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi dezvaluite datele, perioada de stocare planificata, existenta unor drepturi de modificare, stergere, restrictie a procesarii sau de obiectie, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, originea datelor dvs., daca nu sunt colectate de la noi, despre transferul catre tari terte sau organizatii internationale si despre existenta unor decizii automate, inclusiv profilarea si informatii relevante despre logica implicata, acolo unde este cazul.

În conformitate cu art. 16 GDPR puteti solicita imediat corectarea datelor incorecte sau completarea datelor personale stocate.
În conformitate cu art. 17 GDPR, puteti solicita stergerea datelor dvs. personale stocate de noi, cu conditia ca prelucrarea sa nu fie necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si de informare, sa îndeplineasca o obligatie legala, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.
În conformitate cu art. 18 GDPR, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale daca contestati corectitudinea datelor, daca prelucrarea este ilegala, daca nu mai avem nevoie de date si daca refuzam stergerea acestora, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.
În conformitate cu art. 20 GDPR, puteti solicita ca datele personale pe care ni le-ati furnizat sa fie primite într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
În conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR va puteti retrage consimtamântul în orice moment. În consecinta, nu mai avem dreptul sa continuam din acel moment prelucrarea datelor pe baza acestui consimtamânt.
În conformitate cu art. 77 GDPR, aveti dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere.
Cap. 7 Dreptul la opozitie

Când prelucrarea datelor dvs. personale se bazeaza pe interese legitime în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f GDPR, aveti – asa cum s-a mentionat deja mai sus – dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale în conformitate cu art. 21 GDPR, din motive care rezulta din situatia dvs. particulara.

Cap. 8 Masuri de confidentialitate si protectie a datelor

Ne angajam sa va protejam confidentialitatea si sa tratam confidential datele dvs. personale. Pentru a preveni manipularea, pierderea sau utilizarea necorespunzatoare a datelor stocate la noi, luam masuri tehnice si organizatorice ample, care sunt verificate periodic si adaptate progresului tehnologic.

Cu toate acestea, am dori sa subliniem faptul ca, din cauza structurii internetului, este posibil ca regulile de protectie a datelor si masurile de securitate mentionate mai sus sa nu fie respectate de alte persoane sau institutii pentru care nu suntem responsabili.

În particular, datele necriptate transmise prin e-mail pot fi citite de terti. Nu avem nicio influenta tehnica asupra acestei situatii. Este responsabilitatea utilizatorului sa protejeze datele furnizate de el împotriva utilizarii abuzive, prin criptare sau în orice alt mod.

Confirm ca am citit declaratia de confidentialitate de mai sus
De asemenea, îmi dau consimtamântul pentru prelucrarea datelor mele personale în scopul prestarii serviciului solicitat de catre Marhaba Aesthetic SRL


Va puteti retrage consimtamântul în orice moment la adresa de email: contact@marhaba-aesthetic.ro